Om Route 66

Moderveien i et historisk perspektiv I 1923 begynte amerikanerne planleggingsarbeidet om å etablere et nasjonalt hovedveisystem. Planen var ikke å bygge…

Les mer