På service for første gang

kveld

Siden 19. mai har den store røde rullet nesten 130 mil. Sykkelen har innfridd kravene, men jeg har to små ting jeg ville ta opp med verkstedet. Kåpeglasset har noen riper innvendig. I tillegg går sykkelen litt ujevnt når motoren er kald. Under 3.000 omdreininger lugger det litt, men hvis jeg drar på litt merkes ingen ting.

Serviceintervallene på Multistradaen er 15.000 km. Og hovedservice er hver 30.000 km. I tillegg kommer førstegangsservice på 1000 kilometer. At Løvaas motor går over sykkelen på et såpass tidlig stadium føles betryggende.

Da jeg kom for å hente sykkelen ble jeg mottat med lite imøtekommelse med tanke på ripene i kåpeglasset. Skylden for ripene ble utelukket lagt på meg til å begynne med, men etterhvert gikk verkstedet med på å dele på skylden, selv om jeg vet at de var der da jeg hentet sykkelen. Selvsagt skulle jeg sagt i fra med en gang, men jeg var vel for opptatt med å kjøre.

Når det gjelder hvorfor sykkelen går ujevnt når den er kald kunne de ikke svare på. Sykkelen ble diagnostisert, men dataprogrammet fant ingen feil. Vi ble enige om at jeg skulle komme tilbake dersom det ikke bedret seg.

Det ble en lang og hekrisk dag. Underveis glemte jeg å ta bilder, men tok dette da jeg omsider kom hjem. Etter jobb, etter jeg hadde hentet sykkelen, vært hjemom og en tur til Tønsberg øvekjørte jeg med sønnen til en kamerat som skal ta førekort på lett motorsykkel. Han har aldri kjørt før og vi tok en tur til parkeringsplassen på Bakkenteigen for å trene på å komme i gang, gire og bremse. Det hele forløp uten dramatikk, men jeg vet at det var en svært fornøyd 15-åring som gikk av sykkelen etter en times tid i regnvær.

Et slikt glis er ikke til å misforstå.