Reisens tre faser

Jeg har alltid likt å reise. Hvorfor er jeg ikke helt sikker på, men en av grunnene må være å bryte med rutinene hverdagen bringer. Rutiner er vel og greit, men over tid kan det bli kjedelig å bare forholde seg til det forutsigbare.

Reisen bør nødvendigvis ikke være så lang. Den kan godt finne sted i eget land, og man bør nødvendigvis ikke være borte lenge av gangen. Slik jeg ser det har reisen tre grunnleggende faser:

Den første fasen er forberedelsene. Å planlegge destinasjon, finne transportmiddel og bosted er kanskje de mest praktske oppgavene, hvilket er spennende i seg selv. En annen ting som pirrer er å sette seg inn i kulturen på stedet man skal til. Hva er det vanlig å spise og hva kan man oppleve på stedet man skal til. Dette skaper forventninger og bidrar, i hvert fall for mitt vedkommende, til optimisme og gir energi til å holde ut.

Fase to er selve reisen. Her gjelder det å være til stede i øyeblikket og bruke alle sansene til å ta inn over seg det man opplever. De beste reisene for min del er de hvor man kommer i kontakt med lokalbefolkningen. Lære litt mer om deres kultur og hvordan disse menneskene har det i sin hverdag. Når jeg er på reise er jeg opptatt av å dokumentere, og jakte på gode historier. Foto og videokamera er en selvfølge.

Vingnett-route66 from Rolf W. Marthinsen on Vimeo.